header yl3akb

 navigation       CONTENTS
Satelītu eksperimenti

13.05.2016:

--FO-29 lineārais atkārtotājs. ~80deg pārlidojums. Izmantots šis LNA un RTL-SDR (ar R820T2) un SDRSharp. Var ievērot, ka uztverts atkārtotāja signāla trokšņu slieksnis. SSB sarunu SNR ~30 dB:

...


 footer
 2020 MB